Danh mục

CODE CSS menu 3 cấp trên theme Flatsome 2023

CODE CSS menu 3 cấp trên theme Flatsome 2023

Thêm code css này là được nha, tại menu cấp 3 mặc định flatsome cực xấu CODE CSS menu 3 cấp trên theme Flatsome .nav-dropdown>li.nav-dropdown-col{display:block} .nav-dropdown{border:1px solid #ddd; padding:0} .nav-dropdown .nav-dropdown-col>a, .nav-dropdown li...